Podnikání

Jak založit podnikání

Přemýšlíte nad tím, že si založíte vlastní firmu? Že budete mít vlastní podnikání, budete si sami vlastním pánem a navíc budete podnikat v oboru, který vás baví nebo zajímá? Určitě jste si již položili základní otázky; jaká forma podnikání bude vhodná právě pro vás, či kde plánujete mít kancelář či kde budete mít prostory pro vykonávání práce. Napadlo vás také, na jaká rizika se při podnikání máte připravit právě v tom vašem oboru?

Jaké jsou nejčastější formy podnikání?
– Živnostenské podnikání, jež je považována za společnosti osobní
– Obchodní společnost (nejčastěji společnost s ručením omezeným, známá zkratka s r.o.), kterou upravuje zákon č. 90/2012 sb., jenž se zabývá obchodními korporacemi, jež je považována za společnost kapitálovou

Česká správa sociálního zabezpečení v České republice jenom za uplynulý rok evidovala devět set sedmdesát tisíc osob, jež vede jako samostatně výdělečně činné. Ovšem ne vždy se jedná o samostatně výdělečnou činnost jako hlavní příjem této osoby. Počet osob, které jsou evidovány jako právnické (tedy akciové společnosti a také společnosti s r.o.) se pohybuje okolo dalších čtyř set tisíc.
podpisy dokumentů
Otázka: Čím se od sebe liší živnostenské podnikání a obchodní společnost?
– Výši ručení za podnikatelskou aktivitu (u obchodní společnosti je vyšší)
– Zastupitelností jednatele (obchodní společnost může jednat pověřenou osobou, nikoli pouze vlastníkem/majitelem firmy)
plán v sešitě
Proč lidé upřednostňují zaměstnání namísto podnikání?
Jelikož v České republice ještě není to správné podnikatelské prostředí, které by podnikatelům vyšlo vstříc. Je to způsobeno komplikovanou administrativou, která stojí na počátku podnikání, a potom doprovází celé podnikání. Legislativa, která podnikání neustále mění a doplňuje, také není nikterak příznivá k podnikatelům na tuzemském trhu. Existuje zde nepřeberné množství výjimek, ale také nejasných výkladů některých zákonů.