Vzdělání

Absolventi neumí anglicky

V dnešním světě je angličtina základ, na tom se jednoduše všichni shodneme. Ať už chceme nebo ne, pokud mluvíte anglicky na komunikační úrovni (jedná se o úroveň B1, tedy úroveň státní maturity, B2, úroveň certifikátu FCE), máte mnohem větší šanci na zaměstnání, a také samozřejmě na vyšší pozici a tím také dosáhnete na vyšší platové ohodnocení.
studium angličtiny
Státem garantovaná úroveň anglického jazyka
Státní maturita byla u nás zavedena povinně pro všechny střední školy a učňovské obory s maturitou před šesti lety, přesto se ukázalo, že absolventská úroveň angličtiny je stále nedostačující. Nedostatečná jazyková připravenost  je samozřejmě problém mnoha společností a firem, které uvádějí znalost anglického jazyka na komunikační úrovni jako základní požadavek.

Globalizace
S globalizací souvisí i fakt, že se v republice nachází mnoho zahraničních firem, zdaleka ne jenom těch britských nebo amerických či kanadských, ale firem, které používají angličtinu na bázi dorozumívání se, tedy jako třetí, komunikační jazyk, pokud je například majitel firmy Švéd, ale má šéfy poboček ve Francii, Rakousku, Itálii a Česku.

Stále menší požadavky
Aby firmy dokázaly obsadit nabízená volná pracovní místa, kvůli nedostatkům ve vzdělání, které měl stát garantovat příčkou státní maturity, která je z velké většiny z angličtiny povinná (alternuje s matematikou), musejí neustále snižovat své nároky, což samozřejmě odpovídá i snižující se kvalitě a výkonu těchto firem.
pozdravy v angličtině
Společnosti, které stojí na vytváření týmů nebo pracují mezistátně, tak nemohou české a třeba ve svém oboru nadané studentky angažovat kvůli jazykové bariéře, kterou by tím vytvořili mezi spolupracovníky v týmu.
Znalost alespoň jednoho cizího jazyka je základem pro přijetí do nadnárodních firem.

Školy si sypou popel na hlavu
Dokonce i rektoři univerzit doznávají, že o tomto nedostatku svých absolventů vědí, a přiznávají, že je třeba s tímto ostudným faktem něco dělat. Navrhují povinnou výuku cizího jazyka, ale také chtějí klást důraz na pobyt studentů v zahraničí.