Děti

Dáte svoje dítě do mikrojeslí?


V poslední době se objevuje nový trend dávat svoje nejmenší děti do mikrojeslí. A tak nastává otázka, zda „odložit“ tak malé dítě mezi „tety“ a jiné děti nebo s ním zůstat doma do tří let, než bude moci nastoupit do školky. A to i za cenu toho, že rodina se bude muset po finanční stránce uskromnit, neboť mateřská ani rodičovský příspěvek příliš velké nejsou.
 
Problém nelze paušalizovat
Skutečně nelze odsuzovat nikoho za to, že dá svoje dítě již v půl roce do mikrojeslí, pokud k tomu má vážný důvod. Jestliže jde o samoživitelku nebo matku, kterou otec dítěte opustil, nemá prakticky jinou možnost. Také otec malého dítěte může ovdovět a pro udržení zaměstnání mu nic jiného nezbývá.

Dnes se nelze spoléhat ani na babičky, které jsou ještě poměrně mladé a do starobního důchodu jim zbývá ještě mnoho let. Protonápad znovu zřídit zařízení, které se postará o děti mladší tří let, je pro neúplnou rodinu nebo rodinu s nízkými příjmy velkou pomocí.
 
Je to dobře, pokud to není nutnost?
·         Jeden názor říká, že dětský kolektiv potřebuje dítě nejdříve od tří let a pokládá za důležité pro dítě, aby mělo k dispozici celodenní náruč matky a pro matku, aby mohla sledovat jeho každodenní vývoj.

·         Jsou ovšem ženy, které mají vysoce odbornou a dobře placenou práci, o kterou nechtějí přijít. Jejich příjem je pro rodinu tak nepostradatelný, že někde dokonce nastupují na rodičovskou jejich muži.
Je otázkou, zdali to tak bude i nadále, když budou již k dispozici mikrojesle. Tito rodiče však většinou dokáží sladit svoje profesionální požadavky a potřeby dítěte a rozhodně je neodkládají, aby se ho zbavili.

·         A pak je tu další skupina matek, které se v celodenní péči o dítě a celou domácnost cítí nedoceněné a unavené. Dítě do jednoho roku života však je ještě kojenec a celkově je období do tří let to nejkrásnější. Proto pokud se těmto matkám podaří realizovat práci z domova nebo se střídat v péči s partnerem, zůstávají některé přece jen raději doma.