Českým milionářům chybí rodinní nástupci

Čas běží příliš rychle. Své o tom ví i čeští milionáři, kteří by rádi odešli na odpočinek a svěřili své společnosti a firmy těm, které sami vychovali. Ačkoli však jejich děti dostaly nejlepší školy, většinou se věnují úplně něčemu jinému a o rodinný podnik nestojí.
porada podnikatelů
Nástupnictví v rodinném podniku není snadný úděl.
Ovšem ne vždy je to na škodu. Firmě by neuvážené dědictví a nepřístojný šéf mohl poškodit nebo ji přivést k bankrotu. V čem je ten problém? Inu, děti, které vy rostly v domácnosti úspěšných lidí, často žily v nadbytku, a proto se nikdy nenaučily správně hospodařit, pokud k nim rodiče nebyli správně pevní ve svých postojích.
poddané ruce dvou můžu
V čem všem se to projevuje?
·         V materiální stránce
·         Po stránce vzdělání
·         Po stránce emocionální (jsou zvyklé mít vše, na co si ukáží, což jim dává pocit moci a nadřazenosti proti ostatním dětem)
·         Nejsou do podniku zapojeny od dětství, jelikož rodiče měli strach nebo nejprve požadovali zvdělání dítěte
·         Zapojují se do podnikových věcí velmi pozdě nebo jenom velmi málo

Mezigenerační rozdíly mezi vnímáním práce a pracovního nasazení
Mladí lidé a potomci velkých zakladatelů by chtěli být vlastníky a majiteli, líbí se jim všechny výhody, které to s sebou nese, ovšem nejsou připraveni nést zodpovědnost a následky například špatných rozhodnutí nebo nedostatku výdělků, případně špatné investice. Mladí lidé si taky nepředstavují svou pracovní činnost probíhající dvanáct a více hodin denně, tak jak to znávali od svých rodičů.
silueta otce a syna
Mladí lidé a zvláště potomci zakladatelů firem, kterou jsou dnes miliardové, si nechtějí okolo pětadvacátého roku, kdy jsou na vrcholu mládí, konečně po škole a konečně se mohou začít věnovat věcem, ve kterých vidí svou budoucnost, uvazovat na nohu koule, ani když jim páni rodičové nabídnou tuto kouli ze zlata.

Českým milionářům chybí rodinní nástupci
Ohodnoťte příspěvek
300-250banner3.png