Podnikání

Stěhování těžkých břemen vyžaduje zásah odborníka

Co se považuje za těžká břemena

· Vestavěný trezor a trezorová skříň, většinou jde o méně rozměrný, ale velmi těžký náklad o hmotnosti cca půl tuny.
· Piána, křídla, klavíry, varhany, harfy a všechny ostatní objemné a těžké hudební nástroje.
klavír Chico

· Mrazicí boxy a mrazírenská zařízení.
· Výpočetní technika – serverová řešení a disková pole uspořádaná v tzv. racích, klimatizační jednotky, napájecí a záložní zdroje (UPS), skříně s archivačními médii apod.
· Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu (frézky, soustruhy, brusky, vrtačky, hoblovky, ohýbačky, lisy), tiskařské stroje, plottery atd.
· Vybavení laboratoří a výzkumných pracovišť.
· Starožitný nábytek – stoly, skříně, pohovky, otomany, nerozebíratelné manželské postele atd.
trezor ve zdi

Jak probíhá stěhování objemných a těžkých nákladů

Přípravné práce a konzultace – stěhování těžkých a nadměrných břemen https://www.odnesto.cz/stehovani-tezkych-bremen/stehovani-trezoru/ je specifická činnost, která vyžaduje přesný harmonogram, s nímž jsou obeznámeny obě strany. Zákazník bude tedy přesně vědět plán trasy přemísťování nákladu a postup při jeho zajišťování i z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví zúčastněných osob a zabezpečení majetku. Součástí tohoto procesu je pochopitelně i pojištění.
Montážní práce – podle potřeby a dle dohody je možné provést i přípravné kompletační nebo demontážní práce, např. oddělení částí skříní, strojů apod.
Zvedání a nakládání břemene – s využitím technických prostředků, jako jsou hydraulické zvedáky, jeřáby, hevery, vysokozdvižné vozíky, schodolezy atp. Tento způsob stěhování není tedy o fyzické síle mužských paží, ale především o mistrovství s ovládáním hydraulické techniky.
Zajištění nákladu na vozidle – neméně důležitou součástí stěhování je také zabezpečení nákladu při přepravě, aby nedošlo k jeho poškození a ke zranění osob.
Přesun na určené místo – probíhá podle předem stanoveného harmonogramu, resp. po předem určené trase. S ohledem na rozměry a hmotnost nákladu je proto nutné předem počítat s určitými úseky silnic, kde může dojít ke komplikacím, jako jsou např. mosty (omezení výšky) nebo hmotnostní dopravní omezení, případně zohlednění šířky vozovky. Součástí dohody může být i přeprava v nočních hodinách (méně hustý provoz).