Zábava

Nebojte se doteků

Pokud jde o erotiku, je tu pořád příliš předsudků. Dobrou zprávou je, že už ne tolik jako v dřívějších dobách, kdy se o všem, co se týká intimního života, téměř nesmělo mluvit nahlas. Dnes už je osvěta i v tomto směru na vysoké úrovni. Předsudky, stud a obavy z otevřenosti se týkají spíše žen. Nemnoho z nich má, co se sexu týče, nepříliš dobré zkušenosti, které se potom odráží v tom, že nejsou schopné se dostatečně uvolnit a prožít si pocity, na které má každá z nich právo.erotická masáž má pro ženy blahodárné účinky

Strach z doteků může neblaze poznamenat citový život žen. Vždyť doteky http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/argema/doteky-95866 jsou formou komunikace a ve vztahu jsou neobyčejně důležité. Možná jste slyšeli o pokusech, při kterých se narozeným miminkům přestaly poskytovat lidské doteky a která přes veškerou péči upadala do apatie a přestala prospívat. Nedostatek pohlazení každého člověka deprimuje, a to bez ohledu na věk.

Zdá-li se někomu erotická masáž pro ženy zbytečná, brzy změní názor, seznámí-li se blíže s jejím smyslem. Lidé se stále méně dotýkají. Zvláště mezi dlouhodobými manžely a partnery uvadá intimní život, žije se ve spěchu. Objímání a pohlazení patří mezi činnosti nedůležité, na které se nachází čas jen ve výjimečných situacích.

Stále více žen pociťuje neurčitý smutek, nedostatek lásky a schází jim něha, i přesto, že mají dobrého a jinak spolehlivého partnera. Nedostatek doteků se ovšem vždy časem začne projevovat na každém vztahu, a to v oblastech, které s nimi vůbec nesouvisí. Nevysvětlitelná nespokojenost, podrážděnost, neochota vycházet si vstříc může mít a často také mívá právě tyto příčiny.masáž vždy odstraňuje stres

Je proto důležité, aby každá žena dokonale poznala sama sebe, svoje tělo a jeho reakce. Tomu právě dokonale napomůže erotická masáž. Když se naučí ženy správně na smyslové podněty reagovat, ví potom i co vlastně vyžadovat od svého protějšku, dokáží být samy aktivní a více otevřené těmto projevům.