Zboží

Dieselové agregáty pro výrobu elektrické energie

Dieselagregát je jedním z typů motorového generátoru na výrobu elektrické energie. Můžeme si jej zjednodušeně představit jako soustrojí dvou vzájemně propojených zařízení. Primárním činitelem je spalovací motor, v tomto případě vznětový, tedy dieselový, na který navazuje generátor. Oba technické komponenty jsou propojeny souosým hřídelem.

agregát

Dieselagregáty jsou součástí vlakových souprav tažených dieselovou lokomotivou, můžete je dnes a denně vídat v na železnici v motorových osobních vozech, vyrábí se s jejich pomocí tzv. trakční elektrická energie. Obecně se těmto specifickým technologiím říká agregáty, případně naftové agregáty, tyto ustálené výrazy jsou srozumitelné každému, kdo s tímto zařízením přijde do styku.

Pokrývají výpadky v rozvodné síti, slouží i jako zdroj v místech, kam elektřina nebyla zavedena

Kromě lokomotiv a motorových vlaků na mnoha především regionálních tratích slouží dieselagregát jako zdroj výroby elektřiny v místech, kde není dostupná rozvodná elektrická síť. Používá se v mnoha odvětvích lidské činnosti, jmenujme například stavební obory při výstavbě přehrad, mostních konstrukcí, silnic a dálnic, kde není dosud vybudována žádná infrastruktura inženýrských sítí. Civilní využití má skutečně širokou škálu působnosti, agregáty můžete spatřit např. v nemocnicích, které musí být zabezpečeny proti dlouhodobým výpadkům napájení elektřinou. Pacienty, co jsou napojeni na podpůrné přístroje, by to ohrozilo na životě, stejně tak ve chvíli, kdy pracují chirurgové na operačních sálech.
S naftovými zdroji výroby elektřiny se můžete setkat i v podzemních šachtách center informačních technologií, např. v serverových střediscích, které musí být tímto způsobem proti výpadku zajištěny.

dieselagregát

Agregáty slouží dokonce i armádě, především v letectví a v raketovém vojsku a obecně v těžko přístupném terénu.
Prozatím jsme jmenovali pouze tradiční velkokapacitní systémy ve státním sektoru, ve velkých firmách a organizacích, ovšem dieselový agregát využívají i fyzické osoby k nejrůznějším účelům. Jsou to kulturní akce v podobě koncertů, festivalů, párty pod širým nebem, nebo třeba filmová natáčení v drsné divočině, v džungli, v horách, v těžko přístupných terénech, kde je elektřina zapotřebí pro osvětlovací techniku, kamery a podpůrné přístroje, které nemohou dlouho pracovat v akumulátorovém režimu.