Zboží

Co to jsou a jak pracují kyslíkové tablety do vířivky

Kyslíkové tablety do vířivky je desinfekční přípravek na bázi ozónu a může zcela zastoupit chlorové tablety. Jak to vlastně funguje?

Ozon je plyn, je to molekula kyslíku, tzv, trikyslík, tedy https://obchod.portal.cz/psychologie/perspektivy-starnuti/ chemickým zápisem O3. Vyskytuje se přirozeně i v přírodě, třeba v podobě přízemního ozónu, a v malých koncentracích není lidem nebezpečný. Nebezpečí spočívá hlavně v tvorbě tzv. volných radikálů, které vznikají při rozpadu ozónu, sám o sobě totiž ozón není příliš stabilním plynem a poměrně rychle se rozpadá na stabilní podobu klasického kyslíku O2. V přírodě si tento jev můžeme představit např. v podobě silného slunečního ultrafialového UV záření, které při zemi ozón vytvoří, a to i v relativně velmi čistém prostředí, např. na horách.

vířivka s vodou

Ozón se tvoří také např. u laserových tiskáren při jejich provozu, díky vyššímu elektrickému napětí.

Když se ozón rozpadá a vytváří se kyslík O2, může dojít ke dvěma jevům: Buď se vytvoří volný radikál kyslíkového atomu, který má navázaný volný elektron, anebo dojde ke vzniku jiných radikálů – peroxidů či dalších superoxidů, opět ve vazbě s volným elektronem. Volné radikály jsou toxické a možná jste již o nich slyšeli v souvislosti se zdravou výživou, která je v těle dokáže eliminovat. Volné radikály také přispívají k rychlejšímu stárnutí a opotřebování buněk.

posezení u bazénu

Jestliže tedy využijeme ozón namísto chlorování vody, půjde o velmi účinný prostředek proti všem bakteriím a virům, ovšem s výhodou, že pokud budeme správně dodržovat dávkování a používání tohoto druhu bazénové chemie, půjde o šetrnější způsob vůči našemu tělu.

Jde o to, že jakmile z vody „vyprchají“ volné radikály (uvolní se do ovzduší), je voda krásně čistá, zbavená škodlivých mikroorganismů, a je vhodná ke koupání. To samé ale nelze říci o chlorování vody, neboť u chlóru je větší nebezpečí navázání a vzniku chlorových toxických sloučenin (vázaný chlór), což pak může mít neblahý vliv na pokožku, sliznice, a samozřejmě se pokožkou i tyto látky vstřebávají do krve.